Mentoring

„Každý problém má svoje riešenie.
Vo chvíli, keď v ňom nájdeme niečo pozitívne,
sme sa v jeho riešení posunuli.“

Čo je mentoring?

Moje 23-ročné skúsenosti s riadením ľudí mi ukázali, že rozmanitosť a náročnosť činností i úloh kladú na osobnosť manažéra vysoké nároky. Vo svojej manažérskej praxi a pri svojich omyloch som pochopila, že manažéri musia plniť dve kľúčové úlohy: dosahovať ciele, za ktoré zodpovedajú a súčasne rozvíjať svoj tím tak, aby členovia tímu boli schopní napĺňať svoje osobné méty, udržať si spokojnosť v práci a zároveň plniť náročné úlohy.

Mentoring je výborný motivačný nástroj manažéra, vďaka ktorému členovia jeho tímu získavajú pocit istoty pri komunikácii, rozvíjajú svoje zručnosti a dosahujú vytýčené pracovné ciele. Mentoringový prístup vytvára pozitívnu atmosféru a formuje vzťahy v pracovnom tíme, preto ho považujem za vhodnú voľbu pre manažérov, ako dosahovať výrazné zlepšenie potrebných zručností k práci, k efektivite a k výkonu. Manažér je silná a charizmatická osobnosť so správne nastavenými osobnými hodnotami.

Pre koho je program určený?

Program je určený pre skúsených, ale i pre začínajúcich manažérov, ktorí sa stretávajú s rôznymi pracovnými problémami a výzvami vo svojich tímoch. 

Je určený pre manažérov, ktorí chcú efektívne využívať svoje vedomosti, schopnosti a manažérske zručnosti a pracujú na tvorení svojej najlepšej verzie i identite manažéra. 

Je určený pre manažérov, ktorí chcú svoj tím viesť v zmysle firemných hodnôt, firemnej vízie a misie.

Obsahová náplň:

Cieľom programu pre manažérov je nájsť lepšie riešenia  a nové modely riešenia, ktoré prispievajú k zvyšovaniu efektivity riadenia tímu, harmonizujú tím a vedú k celkovej spokojnosti s pracovnými výsledkami. 

V rámci programu pre zlepšenie manažérskych zručností, vodcovských schopností a prijímania správnych rozhodnutí som vypracovala niekoľko rozmanitých tém, ktoré prispievajú k efektivite pracovného výkonu i k hľadaniu kľúčovej perspektívy.

 

A akékoľvek iné témy , ktoré súvisia s manažovaním.

„Rozžiarte zajtrajšok dneškom.“
Elizabeth Barrett Browning

Kontaktný formulár

V prípade, ak máte záujem o niektorý z daných projektov, prípadne máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte ma kontaktovať.