Moje projekty

Obidva kľúčové produkty vychádzajú z môjho presvedčenia a z mojich skúseností, že pravidelná zmysluplná činnosť prináša dosiahnutie cieľa a naplnenie túžob a že správna motivácia a efektívne riešenie problémov prináša reálne výsledky pri plnení strategických úloh.

p. Zeleňáková

„Nič som nenadobudol ľahko. Každá vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké cesty. Tie hľadá toľko ľudí, že sa po nich nedá prísť nikam.“
Tomáš Baťa

Kontaktný formulár

V prípade, ak máte záujem o niektorý z daných projektov, prípadne máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte ma kontaktovať.